Werving en selectie

Ontbreekt het u aan de tijd of de kennis om in deze moeilijke markt het juiste personeel te vinden? ProCoach© Personeelsdiensten neemt u veel werk uit handen. Wij maken aan de hand van uw informatie – zoals een functiebeschrijving – een wervende tekst, adviseren u over de juiste media om in te werven en zorgen desgewenst voor plaatsing. Ook de (voor-)selectie kunnen wij voor u verzorgen, zodat u uit het grote aanbod van kandidaten alleen de beste gepresenteerd krijgt.

Conflicthantering en –bemiddeling

Heeft u een schijnbaar onoplosbaar (arbeids-)conflict met één of meer van uw medewerkers? ProCoach© Personeelsdiensten bemiddelt en zorgt ervoor dat het conflict opgelost wordt. Op een manier die zowel voor u als voor uw medewerker acceptabel is.

Outplacement

Soms is vertrek van een medewerker onvermijdelijk, om wat voor reden dan ook. ProCoach© Personeelsdiensten begeleidt en adviseert u en uw medewerker naar een oplossing. Want ProCoach© Personeelsdiensten heeft de kennis, ervaring en het netwerk om outplacement tot een succes te maken.

Beleid

ProCoach© Personeelsdiensten kan u het beleidswerk uit handen nemen. Wij hebben ruime ervaring met het maken van beleidsnotities op het gebied van P&O. Of het nu gaat om (bijzondere) beloning, opleidingsbeleid, het gebruik van mobiele telefoons of verzuimbeleid: ProCoach© Personeelsdiensten maakt de beleidsnotitie die bij u past. Maatwerk, zoals het hoort. En we gaan door totdat u tevreden bent en – desgewenst – tot ook de medezeggenschapsorganen van uw organisatie ingestemd hebben. U kunt zich richten op de dagelijkse productie en directe dienstverlening van uw P&O-ers, terwijl ProCoach© Personeelsdiensten het schrijfwerk voor zijn rekening neemt.

Functies beschrijven en waarderen

Het invoeren, actueel houden of vernieuwen van een systeem van functies beschrijven en waarderen kan tijdrovend en complex zijn. In een aantal gevallen kan het zelfs (tactisch) beter zijn om deze taken door een onafhankelijke buitenstaander uit te laten voeren. ProCoach© Personeelsdiensten neemt u deze klus graag uit handen. Onze jarenlange ervaring op dit gebied in zeer uiteenlopende organisaties van klein tot groot staat er garant voor dat u een product ontvangt dat bij uw organisatie past.

Vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

Arbeidsvoorwaarden en/of rechtspositie is vaak ingewikkelde materie. En de meest complexe vraagstukken komen te weinig voor om daar deskundigheid voor in dienst te nemen of om uw zittend personeel daar voldoende ervaring in op te laten doen. ProCoach© Personeelsdiensten heeft die kennis en ervaring wel. Op ieder vraagstuk hebben wij een passend antwoord.

HRM-ICT (personeels- en salarissystemen)

De kwaliteit en geloofwaardigheid van uw P&O dienstverlening staat of valt bij een betrouwbare, actuele administratie. Uw managementrapportage of ziekteverzuim statistieken zijn alleen van waarde wanneer u er 100% op kunt vertrouwen dat uw administratie klopt. Bent u van plan om uw administratie te actualiseren, op te schonen of te vernieuwen? ProCoach© Personeelsdiensten kan u daarbij ondersteunen. Niet alleen door u te adviseren over mogelijke systemen, maar ook gewoon door handjes aan het bureau. Conversie naar een nieuw of ander systeem is altijd een moeilijke en riskante klus. Wij weten hoe het werkt en waar de voetangels en klemmen zitten. ProCoach© begeleidt het proces en zorgt ervoor dat u na de conversie weer een administratie voert die accuraat is en aan uw wensen voldoet.

ARBO (coördineren van RI&E, schrijven van ARBO-beleid, adviseren bij ziekteverzuim begeleiding en bestrijding, ondersteuning bij ARBO-zaken in het algemeen, aanbestedingen en contractbemiddeling)

De arbeidsomstandigheden wet is onlangs vereenvoudigd. Althans, dat is de bedoeling van de wetgever. Voor u betekent het dat u meer dan ooit zelf in de hand hebt hoe u uw arbo-zaken regelt. Want dat het geregeld is, dat blijft verplicht. ProCoach© Personeelsdiensten heeft de kennis en ervaring in huis op alle terreinen van uw arbo-beleid: beleid ontwikkelen, verzuimbegeleiding en –bestrijding, afsluiten van contracten met arbo-diensten, het uit (laten) voeren van een Risico Inventarisatie, etc. Ook voor het uitvoeren van werkplekonderzoeken om te controleren of uw meubilair aan de arbo-eisen voldoet en – nog belangrijker – of uw personeel op de juiste manier van het meubilair gebruik maakt, kunt u bij ProCoach© Personeelsdiensten terecht. U voorkomt hiermee ziekteverzuim door RSI-klachten of overbelasting.


Gemeente Neder-Betuwe

Medio maart 2014 gaat Patrick bij de gemeente Neder-Betuwe aan de slag als beleidsmedewerker P&O.
lees meer >>

Gemeente Drimmelen

Met ingang van februari 2014 werkt Patrick bij en voor de gemeente Drimmelen als Adviseur P&O.
lees meer >>

Gemeente Westland

Sinds medio september 2013 heeft Patrick een opdracht aanvaard bij de gemeente Westland (Naaldwijk) als senior HRM-adviseur.
lees meer >>

Vivaan, Centrum voor Participatie te Oss

Per 1 oktober 2011 is ProCoach© Personeelsdiensten werkzaam als P&O (beleids)adviseur bij Vivaan, Centrum voor Participatie te Oss.
lees meer >>

gemeente Hardinxveld-Giessendam

Medio november 2010 is Patrick bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam begonnen ter ondersteuning van het cluster P&O.
lees meer >>

Gemeente Rijnwaarden

In september 2010 is Patrick Cornelius begonnen als interim all-round adviseur P&O bij de gemeente Rijnwaarden.
lees meer >>

Golfpark Almkreek

ProCoach© Personeelsdiensten is gevraagd om voor het Golfpark het personeelsbeleid te (be)schrijven, van werving en selectie tot beoordelingssystematiek.
lees meer >>

Gemeente Roerdalen

Van juni 2009 tot augustus 2010 heeft Patrick Cornelius gewerkt bij de gemeente Roerdalen (L) als interim coördinator voor het cluster P&O.
lees meer >>