Gemeente Roerdalen

Van juni 2009 tot augustus 2010 heeft Patrick Cornelius gewerkt bij de gemeente Roerdalen (L) als interim coördinator voor het cluster P&O. Zijn opdracht was - naast ondersteuning bieden aan het cluster P&O op zowel adviserend als uitvoerend niveau - het leidinggeven aan het cluster.

Daarbij was met name het 'revitaliseren' en professionaliseren van het cluster een belangrijke aspect. Sleutelwoorden: procesgericht, klantgericht, oplossingsgericht en resultaatgericht werken.

Verder hield hij zich bezig met HRM-beleidsontwikkeling en specialistische klussen zoals Leeftijdsbewust Personeelsbeleid, het (laten) uitvoeren van een RIE, de regionale samenwerking en het op de rails zetten van het ARBO-beleid.


Gemeente Neder-Betuwe

Medio maart 2014 gaat Patrick bij de gemeente Neder-Betuwe aan de slag als beleidsmedewerker P&O.
lees meer >>

Gemeente Drimmelen

Met ingang van februari 2014 werkt Patrick bij en voor de gemeente Drimmelen als Adviseur P&O.
lees meer >>

Gemeente Westland

Sinds medio september 2013 heeft Patrick een opdracht aanvaard bij de gemeente Westland (Naaldwijk) als senior HRM-adviseur.
lees meer >>

Vivaan, Centrum voor Participatie te Oss

Per 1 oktober 2011 is ProCoach© Personeelsdiensten werkzaam als P&O (beleids)adviseur bij Vivaan, Centrum voor Participatie te Oss.
lees meer >>

gemeente Hardinxveld-Giessendam

Medio november 2010 is Patrick bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam begonnen ter ondersteuning van het cluster P&O.
lees meer >>

Gemeente Rijnwaarden

In september 2010 is Patrick Cornelius begonnen als interim all-round adviseur P&O bij de gemeente Rijnwaarden.
lees meer >>

Golfpark Almkreek

ProCoach© Personeelsdiensten is gevraagd om voor het Golfpark het personeelsbeleid te (be)schrijven, van werving en selectie tot beoordelingssystematiek.
lees meer >>

Gemeente Roerdalen

Van juni 2009 tot augustus 2010 heeft Patrick Cornelius gewerkt bij de gemeente Roerdalen (L) als interim coördinator voor het cluster P&O.
lees meer >>

Gemeente Sliedrecht

Voor de gemeente Sliedrecht heeft ProCoach© Personeelsdiensten een aantal exit-trajecten begeleid.
lees meer >>